C Programlama Örnekler 3

Örnek 1 : 1'den n'e kadar Olan Çift Sayıların Toplamı ve Ortalaması
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int main(){

  int adet, sayac = 0, toplam = 0, i;

  printf("Lütfen kontrol edilecek n degerini giriniz: ");
  scanf("%d", &adet);

  if( adet <= 1 ){ //1 ve 1'den küçük ise sonlandır.
    printf("Lutfen 1 den buyuk deger giriniz!");
    getch();
    return 0;
  }

  for ( i=1; i<=adet; i++ ){
    if( i % 2 == 0){
      toplam+=i;
      sayac++;
    }
  }

  printf("Toplam= %d\n", toplam);
  printf("Ortalama= %d", toplam / sayac);

  getch();
  return 0;

}


Örnek 2 : 1'den n'e kadar Olan Tek Sayıların Toplamı ve Ortalaması
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int main(){

  int adet, sayac = 0, toplam = 0, i;

  printf("Lütfen kontrol edilecek n degerini giriniz: ");
  scanf("%d", &adet);

  if( adet <= 0 ){   //1'den küçük ise sonlandır.
    printf("Lutfen 0 dan buyuk deger giriniz!");
    getch();
    return 0;
  }

  for ( i=1; i<=adet; i++ ){
    if( i % 2 == 1){
      toplam+=i;
      sayac++;
    }
  }

  printf("Toplam= %d\n", toplam);
  printf("Ortalama= %d", toplam/sayac);

  getch();
  return 0;

}

Örnek 3 : 0'dan 100'e kadar ve 5'e bölünebilen sayılar yazdırma…
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main ()
{
  int sayac;
  for (sayac=0; sayac<=100; sayac+=5)
    printf("%d\n", sayac);

  system("pause");
  return 0;
}

Örnek 4 : 1'den n'e kadar Çift ve Tek Sayıların Toplamı ve Ortalaması
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int main()
{

  int adet, sayacT = 0, sayacC = 0, toplamT = 0, toplamC = 0, i;

  printf("Lütfen kontrol edilecek n degerini giriniz: ");
  scanf("%d", &adet);

  if( adet <= 0 )
  {
    printf("Lutfen 0 dan buyuk deger giriniz!");
    getch();
    return 0;
  }

  for ( i=1; i<=adet; i++ )
  {

    if( i % 2 == 0)
    {
      toplamC+=i;
      sayacC++;
    }

    else
    {
      toplamT+=i;
      sayacT++;

    }

  }

  if( adet != 1)
  {
    printf("****Cift Sayilar***\n");
    printf("Toplam= %d\n", toplamC);
    printf("Ortalama= %d\n", toplamC / sayacC);

  }

  printf("****Tek Sayilar***\n");
  printf("Toplam= %d\n", toplamT);
  printf("Ortalama= %d", toplamT / sayacT);

  getch();
  return 0;

}

Örnek 5 : Klavyeden girilen bir tamsayının hanelerindeki en büyük sayıyı bulma…
#include <stdio.h>
#include <conio.h>

int main()
{
  int
  sayi, b, max=0;
  printf
  ("Lutfen bir sayi giriniz : ");
  scanf
  ("%d",&sayi);
  while
  (sayi>0)
  {
    b = sayi % 10;
    if
    (b>max) max = b;
    sayi /= 10;
  }
  printf
  ("En buyuk hanenin degeri : %d",max);
  getche();
}