Algoritma Örnekleri 3

Programlamaya Giriş ve Algoritmalar - Ders Notları
Algoritma ve Akış Diyagramı Örnekleri

1. Klavyeden girilen n adet günün sıcaklık ortalamalarını bulan  bir algoritma ve akış diyagramı?

A1 Başla
A2 Oku, Gün
A3 s=0 t=0 ort=0
A4 Oku sc (sıcaklık)
A5 s=s+1
A6 t=t+sc
A7 s<gün A4’e git
A8 ort=t/gün
A9 Yaz ort
A10 Dur




2. Klavyeden girilen x elemanlı bir kümenin alt ve özaltküme toplamlarını bulan bir algoritma ve akış diyagramı?

a: Altküme / o: Özaltküme / t: toplam / s: Sayaç  / n: Eleman Sayısı

A1 Başla
A2 Oku n
A3 o=t=s=0, a=1
A4 a=a*2
A5 s=s+1
A6 s<n ise A4’e git
A7 o=a-1
A8 t=a+o
A9 Yaz T
A10 Dur


3. 0 ile 100 arasındaki 3 ve 4'e tam bölünebilen 5'e bölündüğünde 2 kalanını veren kaç adet ve toplamını bulan bir algoritma ve akış diyagramı?

s : Sayaç / a : Adet /  t: Toplam
A1 Başla
A2 s=a=t=0
A3 s=s+1
A4 Eğer (s MOD 3==0 and s MOD4==O and s MOD5==2) ise a=a+1, t=t+s
A5 s<100 ise A3'e git
A6 Yaz a,t
A7 Dur


 

4. Klavyeden n adet sayı girilmektedir. Girilen sayılardan 5 den küçük olanların  adet ve toplamlarını  bulan bir algoritma ve akış diyagramı?

A1 Başla
A2 Oku n
A3 a=t=s=0
A4 Oku x
A5 Eğer (x<5) ise a=a+1,t=t+x
A6 s=s+1
A7 s<n ise A4'e git
A8 Yaz a,t
A9 Dur